راس گیری چک چیست و نحوه محاسبه آن
18 مهر, 1400

راس گیری چک چیست و نحوه محاسبه آن

راس گیری چک

راس گیری در حسابداری یک اصطلاح تخصصی است و هنگامی که بخواهید زمان چند رویداد مانند وصول شدن چک و یا پرداخت را یکسان سازی کنیم  از راس گیری استفاده میکنیم.

بنابراین میتوان گفت راس گیری چک  یعنی محاسبه سررسید  واقعی برای چند چک با مبلغ ها و تاریخ های متفاوت.

به عنوان مثال:

فرض می کنیم شما به عنوان یک حسابدار در شرکت مشغول به کار هستید  و یکی از مشتریان 3 فقره چک جهت تصفیه مبلغ فاکتور فروشی که شما برایش صادر کرده اید  برای شما آورده است. کارفرما از شما خواسته است تا 3 ماه دیگر این فاکتور تصفیه شود.

اطلاعات سه چک به شرح زیر است

چک اول: 200000 ریال به مدت یک ماه بعد از صدور فاکتور

چک دوم: 150000 ریال به مدت 3 ماه  بعد از صدور فاکتور

چک سوم: 100000 ریال به مدت 5 ماه بعد از صدور فاکتور

نحوه محاسبه سررسید

ابتدا مبلغ هر چک را در تعداد روز سررسید آن ضرب میکنیم و سپس مبالغ به دست آمده را با هم جمع میکنیم

بعد از جمع مبالغ ، عدد به دست آمده را  بر جمع مبالغ اسمی چکها (450000) تقسیم میکنیم. و چون حاصل(76) کمتر از سه ماه گفته شده توسط کارفرما بوده است. بنابراین این چکها را قبول میکنیم.

چون عدد 76 نمایان گر آن است که راس چکها 76 است و از 90 روز نیز کمتر است. اگر عدد به دست امده از 90 بیشتر بود باید سررسید یکی از چکها کمتر باشد تا کارفرما آن را قبول کند.

کاربر راس گیری

اگر یک مشتری مقرر شده باشد تا مبلغی را طبق توافق در زمان مشخصی  پرداخت کند و اکنون تعدادی چک با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف  به شما دهد. با استفاده از راس گیری میتوانید بدانید که آیا  راس مجموع چک ها دریافتی  در همان  تاریخ توافق شده است یا کمتر و یا بیشتر از آن می باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما