دوره مالی و رویدادهای دوره مالی در حسابداری چیست؟
2 آذر, 1400

دوره مالی و رویدادهای دوره مالی در حسابداری چیست؟

دوره مالی

دوره مالی در حسابداری چیست.؟شرکت ها  و یا موسسه ها برای مشخص شدن میزان سود یا زیان خود، فعالیت های خود را به دوره های کوتاه مدت تقسیم می کنند.  که مدت زمان این دوره ها می تواند ۳ ماهه باشد.همچنین  ۶ ماهه و یا ۹ ماهه.  این تقسیم بندی به منظور بررسی عملکرد موسسه و یا شرکت انجام  می شود.

که آیا سود داشته اند و  یا ضرر. به بیان ساده تر  یعنی؛ شرکت ها در یک بازه زمانی مشخص، می خواهند بررسی کنند. تا بدانند چه مقدار  خرید و هزینه داشته اند. و چه میزان فروش و درآمد را هم  به دست آورده اند. که با استفاده از این گزارش ها (صورت های مالی) و خروجی سیستم تصمیم بگیرند چگونه و با چه روشی  ادامه فعالیت دهند.

در صورتی که شرکتی وضعیت خود را بخواهد 12 ماهه بررسی کند،  به آن دوره، سال مالی گویند.معمولا در  کشور ما در پایان هر سال، یعنی پایان اسفند ماه، فعالیت های مالی  یک کسب و کار  در طی یک دوره‌مالی یک ساله مورد بررسی قرار گرفته می شود.

 

رویدادهای مالی در حسابداری چیست؟

به تمامی ورودی ها  و خروجی ها در یک دوره مالی، یعنی همه هزینه ها ، تمامی خرید ها و فروش ها و همچنین درآمد ها ایجاد شده برای شرکت، رویداد های مالی گویند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما