دفتر روزنامه چیست؟ و کاربرد آن به چه صورت است؟

دفتر روزنامه چیست؟ و کاربرد آن به چه صورت است؟

دفتر روزنامه چیست؟

 

دفتر روزنامه به نام دفتری برای ثبت اولیه معامله‌ها  میباشد. و در واقع دفتری است که معاملات  و عملیات های مالی یک مجموعه  بر اساس تاریخ وقوع  در آن ثبت می شود. دفاتر رو‌زنامه به شکل های مختلفی  وجود دارند.  رایج ترین  شکل آن دفترروزنامه عمومی نامیده می شود.

 

در دسته دفاتر حسابداری، دو نوع دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل  مجموعا  دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می دهند.

به دفاتر تامین  و سایر دفاتری که مورد نیاز حسابداران میباشد دفاتر کمکی  و یا غیر رسمی می گویند.

دفتر‌روزنامه، دفتری است که یک مجموعه عملیات روزانه خود را در آن ثبت میکند. بعضی از مجموعه ها  گروهی از عملیات را در دفاتر دیگری ثبت میکنند. مثلا عملیات مربوط به فروش کالای خاص.

دفتر روزنامه بر طبق ماده 7 قانون  تجارت ایران:

دفتر‌روزنامه دفتری است که یک تاجر باید در تمامی روزها ، مطالبه ها، داد و ستدهای تجارتی  و معاملات راجع به اوراق تجارتی  و در کل تمامی واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسمی که می باشد و جهی که برای مصارف شخصی خود برداشت میکند در آن ثبت نماید.

این دفتر باید دارای ستون های مناسب  برای انتقال  اطلاعات اسناد حسابداری  باشد. و همچنین این ستون ها باید شامل ستونی برای درج شماره سند حسابداری،  تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد.

افزودن نظر شما