دفتر معین چیست؟

دفتر معین چیست؟

دفتر معین

دفتر معین دفتری است که ریز  اجزای بعضی از حساب های دفاتر کل  در  آن ثبت می گردد. این دفتر مانند دفتر کل ستون هایی مشابه دارد. و در عمل به صورت نمادین برای طبقه بندی  و تفکیک  حساب های دفتر کل  استفاده می شود.

این دفاتر از روی اسناد حسابداری ثبت می شوند. و این در حالی است که ثبت دفتر کل از روی دفتر روزنامه انجام میشود. و به نوعی دفترمعین کنترل کننده دفتر کل هستند.

دفترمعین به عنوان یک دفتر کمکی  جهت دسترسی  بهتر به اجزای یک حساب کل میباشد و شامل دفاتر قانونی نمی باشد.

 

شما میتوانید جهت تهیه انواع گزارش های مالی در سطوح مختلف از نرم افزار حسابداری  ابری داریک استفاده کنید.

این نرم افزار امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد.

امکان دسترسی به اطلاعات و اسناد حسابداری را در هر زمان و از هر مکانی برای صاحبان کسب و کار

عدم  نیاز به نصب هیچ گونه برنامه ای  و  عدم  وابستگی به سیستم عامل

و تنها با داشتن یک خط اینترنت و مرورگر در هرزمانی و مکانی در دسترس است.

ثبت اتوماتیک سند حسابداری بعد از ثبت برگه دریافت و پرداخت و فاکتور خرید و فروش .مدیریت انبارها و کالا ها.

 

افزودن نظر شما