درآمد و انواع آن کدام است؟
22 خرداد, 1401

درآمد و انواع آن کدام است؟

درآمد

درآمدها از مهم ترین عامل  جهت توسعه و بقای یک مجموعه اقتصادی به شمار می آید.
اساسا واحد های اقتصادی یک حساب جداگانه برای هر کدام از منابع درآمد خود افتتاح میکنند.
درآمد ها شامل فروش، حق الزحمه، درآمد حق الامتیاز،سو سپرده های بانکی و غیره است.

انواع درآمدها در یک واحد اقتصادی

درآمدهای یک واحد اقتصادی با در نظر گرفتن نوع فعالیت آن به دو بخش عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم میشود.

درآمد‌های عملیاتی :
به درآمد‌هایی که از حاصل فعالیت اصلی شرکت و موسسه هستند و همچنین این درآمدها مستمر هستند و در واقع شرکت برای دستیابی به این نوع درآمد ایجاد شده است.
از جمله مهم ترین درآمد‌عملیاتی با توجه به نوع فعالیت یک واحد اقتصادی فروش کالا می باشد. که مهمترین عامل کسب درآمد در موسسات بازرگانی است.

به وجوهی که یک موسسه خدماتی در برابر ارائه خدمات به مشتریان خود دریافت میکند. و یا قرار است در آینده نزدیک دریافت کند. درآمد خدمات گویند.
درآمد غیر عملیاتی
به درآمدهایی که ارتباطی با فعالیت های اصلی موسسه ندارد و همچنین جهت درآمد فرعی شناخته میشود. درآمد غیر عملیاتی گویند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما