دارایی‌ها

دارایی‌ها

دارایی‌ چیست؟

دارایی‌‌، منبع اقتصادی و آن چیزی است که فرد یا واحد و بنگاه اقتصادی در مالکیت و تعلق خود دارد، که در اثر فعالیت‌های اقتصادی و یا رویدادهای گذشته بدست آمده است. انتظار می رود که در آینده منافع اقتصادی و ارزش پولی را عاید فرد یا بنگاه اقتصادی نماید. تعاریف دیگری برای دارایی‌ نیز وجود دارد، از قبیل “هرچیزی که به شما پولی برساند دارایی شماست”. یا “اموال و حقوقی که ارزش پولی دارند دارایی نامیده می شود”.

بطور مثال همان اتومبیلی که قبلا مثال زده شده بود را در نظر بگیرید:

الف– در اثر فعالیت‌های اقتصادی یا رویدادهای گذشته بدست آمده. مبلغ وجه اولیه ای که قسمتی از بهای اتومبیل را با آن پرداخت کردید، ممکن است بر اساس فعالیت‌های مالی گذشته شما و یا رویدادی که  از قبل منجر به انتقال دارایی به شما شده باشد از قبیل ارثیه بدست آمده باشد.

ب– انتظار می رود که در آینده منافع اقتصادی و ارزش مالی را عاید شما نماید. در صورت فروش و یا اجاره اتومبیل و یا استفاده از آن منافع مالی نصیب شما خواهد شد.

دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری

یکی از عواملی که در تقسیم‌بندی دارایی موثر است میزان و زمان نقد شوندگی یک دارایی است، که بر اساس آن به دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری تقسیم می‌شوند.

دارایی‌های جاری همچون نقد و یا سایر دارایی‌ها‌، دارایی‌هایی هستند که بطور معقول انتظار می‌رود که ظرف مدت یکسال و یا طی چرخه عادی عملیات، هرکدام که طولانی‌تر است، بفروش یا مصرف برسد و یا به نقد تبدیل شود. مثال موجودی کالا نمونه خوبی از دارایی‌های جاری است. زیرا طبیعتا شرکت‌ها انتظار دارند که در طی یک دوره مالی موجودی کالای خود را بفروش برسانند.

دارایی‌های غیر جاری دارایی‌هایی هستند که انتظار نمی‌رود در طی یک دوره مالی بفروش رسیده و تبدیل به وجه نقد شوند و بعضی از آنها اصولا جهت فروش خریداری و نگهداری نمی‌شوند مانند دارایی‌های ثابت و از آنها جهت عملیات جاری شرکت استفاده می‌شود همچون اثاثه و منصوبات و ماشین آلات و غیره.

نویسنده: محمدحسین صفایی

افزودن نظر شما

آخرین دیدگاه‌ها