دارایی های جاری (قسمت سوم)

دارایی های جاری (قسمت سوم)

موجودی کالا

موجودی کالا و مواد به دارایی های مشهودی اطلاق می شود که در روند عادی فعالیت شرکت یا برای فروش خریداری شده و نگهداری می شوند. یا در تولید کالاها و خدمات استفاده می شوند، و یا تولیدشده و جهت فروش ارائه خواهند شد. اگر موجودی کالا طی یک سال مالی یا چرخه عملیات مصرف شوند و یا بفروش برسد، در دسته دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.

موجودی‌های کالا باید دارای چهار خصیصه زیر باشند:

  1. در روال عملیات عادی شرکت برای فروش نگهداری شوند.
  2. جهت ساخت محصول و یا دادن خدمات در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گیرد.
  3. جهت ساخت محصول یا ارائه خدمات خریداری شده و نگهداری شود.
  4. با توجه به ماهیت مصرفی بودن آن بطور غیر مستقیم در فعالیت واحد تجاری استفاده شود.

با توجه به تعاریف بالا موجودی کالا و مواد شامل موارد زیر می باشد:

ملزومات مصرفی

ملزوماتی که در قسمت‌های اداری و فروش و خدمات استفاده می شود، و در جریان تولید محصولات قرار ندارند. مانند نوشت‌افزار، لوازم اداری و لوازم مصرفی که در قسمت‌های اداری، خدماتی، فروش و تشکیلاتی استفاده می‌شود.

مواد خام تولیدی

به موجودی‌هایی اطلاق می شود که در تولید محصولات تولیدی بطور مستقیم یا غیر مستقیم مصرف می‌شوند. مثلا در یک کارخانه تولید آبمیوه، کنستانتره و پاکت‌های آب میوه، قوطی‌های فلزی و… جزء مواد خام محسوب میشوند. مواد خام بسته به نوع تولید شرکت ها متفاوت است.

کالای در جریان ساخت

کالا یا کار در جریان ساخت، بهای تمام شده محصولاتی است که در دست تولید می باشند اما چرخه تولید آنها کامل نشده است. بطور مثال در پایان سال مالی وقتی در یک کارخانه ماشین سازی، در خط تولید تعدادی ماشین هنوز کامل نشده اند اما قطعات و وسایلی هر چند ناقص بر روی آنها نصب شده است، بهای آن قطعات بعنوان کالا یا کار در جریان ساخت پایان دوره شناسایی و در صورتهای مالی گزارش می شود.

کالای ساخته شده یا کالای آماده برای فروش

به کالاهایی که جهت فروش تولید شده است و خریداری شده اطلاق می شود. بطور مثال در یک کارخانه تولید لوازم برقی در پایان دوره موجودی های ساخته شده نشاندهنده کالای ساخته شده و در یک موسسه تجاری، کالای آماده برای فروش به موجودی هایی اطلاق می شوند که جهت فروش، خریداری و نگهداری می شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما