حساب موجودی نقد و بانک در حسابداری
27 تیر, 1400

حساب موجودی نقد و بانک در حسابداری

حساب  موجودی نقد و بانک

حساب موجودی نقد و بانک، یک حساب دائمی است که به آن حساب ترازنامه ای نیز گفته میشود. به این معنی که در پایان سال مالی مانده این حساب به سال بعد منتقل میشود.

سرفصل های معین  موجودی نقد و بانک شامل چیست؟

بانک های ریالی و ارزی، تنخواه های ریالی و ارزی و صندوق های ریالی و ارزی
از مهمترین بخش های کنترل  این حساب به صورت  مغایرت بانکی ماهانه و کنترل ماهانه سقف تنخواه ها و تصفیه سالانه تنخواه ها میتوان اشاره کرد. حساب موجودی نقد و بانک تماما کنترلی هست یعنی برای تمامی حساب های بانکی تاییدیه حسابرسی ارسال میشود. همچنین تصفیه تنخواه ها نیز باید صورتجلسه داشته باشد. به خاط آن که اکثر تنخواه دارها خارج از امور مالی میباشند بنابراین وجود دستور العمل  جامع تنخواه برای هر شرکتی لازم میباشد.
در خصوص حساب های تفصیلی توجه به این نکته که اسم حساب تفضلی باید جامع باشد و یک دست بسیار مهم و ضروری است.
به عنوان مثال:
بانک ملی شعبه 1710 جمهوری
اگر بانک ها در شهرهای مختلف بودند بهتر است اسم شهر هم اضافه شود.
برای تفضل تنخواه گردان ها هم  تاجایی که ممکن است زیاد تنخواه افتتاح نشود فقط یک تنخواه برای هر واحد باز شود.

نکات مهم

در صورتی که  تراکنش بانکی بالایی دارید حتما با بانک روزانه مغایرت گیری انجام شود.
حتما شخصی که آخر ماه صورت مغایرت را تهیه میکند کاربر بانک نباشد.
درصورتی که از ماژول استفاده میشود حتما باید مانده های ماژول خزانه با حسابداری یکسان باشد.

انواع حساب های تفضیل ارزی حتما باید به دو صورت ریالی و ارزی، نگهداری شود. و در پایان هرماه برای حساب های ارزی باید برساس نرخ ارز قابل  دسترسی تسعیر ارز محاسبه شود.

به دلیل رعایت کنترل های داخلی در صورتی که  خزانه بزرگی دارید  حتما تفکیک وظایف و دامنه کار هر شخص مشخصص شود.

تمامی پرداخت های بانکی  باید مستند به مدارک ماندد فاکتور، امضای مجاز و دستور پرداخت باشن.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما