حساب تفصیلی چیست؟
20 آذر, 1400

حساب تفصیلی چیست؟

حساب تفصیلی:

حساب تفصیلی از جزئی ترین سطح از حساب ها  است. در هر بنگاه اقتصادی حساب‌تفصیلی کاملا بر اساس فعالیت های  آن مجموعه مشخص می گردد. نام مشتریان، حسابهای بانکی و سایر سرفصل های شخصی هر موسسه یا شرکت در این سطح قرار میگیرد. همچنین روش برخورد با سطح تفصیل حسابها و تعداد سطوح‌تفصیل مورد استفاده در هر بنگاه اقتصادی متفاوت است. به عبارت دیگر  حساب‌‌تفصیلی، جزئی ترین حساب های یک شرکت هستند که تمام ریز اطلاعات را شامل می شوند.

امروزه بسیاری از نرم افزارهای مالی اجازه استفاده از تفصیلی شناور را فراهم کرده اند، این نوع حساب‌تفصیل، مستقل از معین تعریف می شود و برای هر حساب در کل نرم افزار حسابداری یک کد حساب اختصاص داده می شود. هنگام ثبت سند مشخص می شود که این حساب مربوط به کدام حساب معین است. این روش کد گذاری گزارش های بسیار دقیق و جامعی را در اختیار حسابدار قرار می دهد.

نرم افزار حسابداری آنلاین داریک این امکان را برای کاربران فراهم کرده است تا  با استفاده از حساب تفصیلی شناور و اختصاص یک کد  برای هر حساب، گزارش های دقیق و جامعی تهیه و  در اختیار حسابدار قرار دهند. همچنین امکان ثبت اتوماتیک  سند حسابداری برای برگه های دریافت و پرداخت و فاکتوهای ثبت شده ر ا نیز در اختیار کاربر قرار می دهد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما