حسابهای دریافتنی و پرداختنی در حسابداری چیست؟
11 خرداد, 1400
توسط

حسابهای دریافتنی و پرداختنی در حسابداری چیست؟

حسابهای دریافتنی

 

حسابهای دریافتنی طلب ما از دیگران است که در مقابل آن هیچ چک، سفته اخذ نشده است .  واین طلب می‌تواند از اشخاص و یا شرکت های دیگر باشد. واز فروش کالا/ خدمات، پرداخت وام و… ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر این نوع حساب ها همان دارایی های فعلی ما هستند که، قرار است  در کوتاه مدت به نقدینگی تبدیل شو.د یعنی مشتری کالا/خدمات را دریافت کرده  اما هنوز بابت آن  وجهی پرداخت نکرده است. ولی به زودی بدهی را پرداخت میکند.

اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی طلب  ما از دیگران است که در مقابل آن چک، سفته دریافت شده است.

ماهیت حسابهای دریافتنی  و اسناد دریافتنی

از آنجایی  که حسابهای دریافتنی  و اسناد دریافتنی جزء داراییها می‌باشند و دارایی ها ماهیت بدهکار دارند، ماهیت این حساب ها بدهکار است.

تفاوت بین حساب های دریافتنی و اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی سندیست که ثبت می‌شود وقابل پیگیری است. مانند چک، سفته

حساب دریافتنی به صورت تعهد است و یا به صورت کلامی ومستند به یک فاکتور است.

 

حساب های دریافتنی تجاری

اگر مطالبات از طریق فعالیت اصلی و دائمی  واحد تجاری مثل فروش کالا/ خدمات ناشی شود. در این دسته قرار میگیرد.

حسابهای دریافتنی غیر تجاری

اگر مطالبات از طریق عواملی غیر از فعالیت  اصلی واحد تجاری باشد مثل: پرداخت وام به اشخاص در این دسته قرار میگیرد.

حساب های پرداختنی:


حساب پرداختنی هنکامی ایجاد می‌شود که شرکت کالا و یا خدمتی را به صورت نسیه از تامین کنندگان خرید کرده باشد. این حساب باید  طی یک سال مالی یا در یک چرخه عملیاتی (مدت زمان بیشتر) پرداخت شود.. این نوع حساب یکی از رایج ترین شکل های بدهی جاری در ترازنامه است.

 

حسابهای پرداختنی تجاری

تعهداتی است کوتاه مدت تنها از خرید نسیه کالا/ خدمات به وجود می آید.

اسناد پرداختنی

 

تعهداتی است کوتاه مدت که به سند های تجاری مثل چک و سفته که بیانگر پرداخت مبلغی در تاریخ معین است مستند می‌شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما

آخرین دیدگاه‌ها