حسابداری مالیاتی
1 تیر, 1400

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی چیست؟

حسابداری مالیاتی همانطور که از نامش مشخص است: بر مسائل مالیاتی تمرکز دارد.  و شامل تمامی کارها مرتبط با سوابق مالیاتی و برنامه ریزی در راستای اجرای فعالیت های  مالیاتی  آینده و همچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه میباشد.

از راه های تامین بودجه در کشور، پرداخت مالیات است. در این راستا اگر سیستم مالیاتی صحیح و دقیقی وجود داشته باشد. به اقتصاد کشور کمک بسیار زیادی میکند. اغلب شرکت ها و کسب وکارها در موارد مختلفی مانند، تهیه اظهارنامه و مشاوره مالیاتی و… به شخص متخصص در این حوزه که به آن حسابدار مالیاتی میکویند نیاز دارند. به همین دلیل است که  وجود یک حسابدار  و همچنین بحث حسابدار مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.

هدف 

هدف حسابداری مالیاتی، پییگیری وجه های پرداخت شده و یا دریافت شده ای میباشد که، مرتبط با  اشخاص و سازمان ها می باشد.

مشاور مالیاتی و یا حسابدار  شخصی است که، علاوه بر آن که در امور حسابداری معمول دارای دانش کافی است. در امور مالیاتی نیز اشراف کامل دارد.  و بر قوانین مالیاتی تسلط کافی دارد. تا بتواند در زمان مناسب و تاثیر گذار به فعالیت مودیان بپردازد. و با این کار از جرائم  سنگین مالیاتی  جلوگیری کند.

امروزه فصای مالیاتی به صورتی است که وجود یک مشاور مالیاتی که اشراف کامل به قوانین دارایی و مالیاتی داشته باشد احساس میشود. به دلیل آن که سر و کار داشتن با دارایی و امور مالیاتی  کار ساده ای نمی باشد.

وظایف حسابدار مالیاتی

  • مشاوره و ارائه راهکار های مالیاتی
  • اصلاح حساب ها و کدینگ حساب
  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده.
  • تنظیم مالیات حقوق و دستمزد
  • تحریر دفاتر
  • ارائه راهکار برای کاهش بدهی های مالیاتی

عوامل تعیین مقدار مالیات

پایه مالیاتی و یا همان مبنای مالیات،  که بر اساس درآمد یا دارایی  بر طبق قانون برای آن، مالیات تعلق میگیرد.

نرخ مالیات، که درصدی از مبنای مالیات است که پایه محاسبات مالیات  قرار میگیرد.

مبلغ مالیات، بر مبناهای مختلفی تعلق میگیرد. و از اشخاص مشمول دریافت میگردد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما