حسابداری صنعتی
16 شهریور, 1400

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی: رویه های منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده ی کالا ساخته شده وخدمات انجام گرفته، این سیستم شامل  روش هایی برای تشخیص، تخصیص، جمع آوری و طبقه بندی، ثبت و گزارش هزینه های واقعی تولید و مقایسه ی آن با هزینه های استاندارد است.

به حسابداری صنعتی، حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری هزینه  و قیمت تمام شده  نیز گفته می شود.

کارایی

با توجه به اطلاعات به دست آمده از حسابداری صنعتی مدیران سازمان ها میتوانند عملکرد واقعی سیستم  تولیدی را شناسایی و برای برنامه های آتی که سامل ساخت یا خرید کالا، توسعه فعالیت یا توقف تولید، قبول سفارشات جدید و یا رد آن ها می باشد برنامه ریزی درست  وصحیح داشته باشند

هزینه تولید

در حسابداری صنعتی منظور از هزینه ها همان مقدار پولی است که منابع  اقتصادی برای رسیدن به هدف تعیین شده در آینده مصرف می کنند.

عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید

مواد مستقیم

همان هزینه ی مواد اولیه می باشد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات به کار می رود. مانند چوب در تولیدات چوبی و فولاد در صنایع ریخته گری.

دستمزد مستقیم

به هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارگزانی که به طور مستقیم در تولید کالا یا ارئه خدمت نقش داشته اند اطلاق می گردد.

سربار کارخانه

سربارکارخانه یا هزینه های عمومی و یا غیر مستقیم تولید که شامل تمامی هزینه های تولید به غیر از هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم است.

مزایای حسابداری صنعتی

1: کاهش هزینه ها

2: کنترل موجودی واحدها

3: اتخاذ تصمیمات  دریت و اصولی برای تولید بهتر و بیشتر

4: قیمت گذاری  بهای تمام شده ی کالاها و خدمات  انجام شده

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما