حسابداری بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی
9 آذر, 1400

حسابداری بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی

بهای تمام شده مراکز هزینه خدماتی

حسابداری بهای‌تمام‌شده مراکز هزینه‌خدماتی: هنگامی که هزینه ای اتفاق می افتد این پرسش مطرح می شود که این هزینه مربوطه به کدام مرکز هزینه می باشد.؟
مراکز هزینه را به سه دسته تقسیم می شوند .

مراکز‌ هزینه اداری و فروش:

تمامی هزینه هایی که  در بخش اداری و فروش مطرح می شود. هیچ اثری بر روی بهای تمام شده کالای ساخته شده ندارد.

مراکز‌هزینه خدماتی

حسابداری بهای‌تمام‌شده مراکز هزینه‌خدماتی: اشخاصی که در این مراکز هزینه مشغول به کار هستند. به سایر بخش های دیگر مجموعه  مانند: بخش انبار و یا حمل و نقل و غیره خدمات ارائه می کنند.
هزینه هایی که در این مراکز انجام می شود بر روی بهای تمام شده کالای ساخته شده اثر میگذارد نکاتی که در خصوص این هزینه ها حائز اهمیت است
1:  محسابه این هزینه ها به صورت سربار
2:   تسهیم هزینه های خدماتی بر روی مراکز تولیدی

مراکز هزینه تولیدی:

واحدهایی می باشند که در ساخت و تولید محصول و یا ارائه ی خدمات  به طور مستقیم حضور دارند  و تمامی فعالیت های تولیدی یا خدماتی کارگاه در این بخش ها صورت می گیرد.

نکته مهم این است که در تمامی مراکز هزینه،حسابدار باید به ریز  حساب ها مسلط و آگاه باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما