مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری چیست؟

مفروضات حسابداری تشکیل دهنده‎ اصول حسابداری می‌باشد. برای شروع به کار حسابداری باید یک سری پیش‌فرض وجود داشته باشد تا بتوان به نحو احسن کار حسابداری را انجام داد. بطور مثال: اگر ما این پیش فرض را نداشته باشیم که عمر واحد تجاری کوتاه نیست، و موسسه مدت زمان طولانی به کار خود ادامه می‌دهد، کار ثبت و طبقه‌بندی و کلیه عملیات حسابداری برای یک دوره مالی بی‌فایده بنظر می‌رسد. باید گفت که عدول از مفروضات حسابداری حتی استثنائا، مجاز نمی‌باشد. بطور مثال تصور صورت‌های مالی که واحد پولی مشخصی ندارد. یا صورت سود و زیانی که زمان مشخص و معینی ندارد غیر ممکن است.

فرض تفکیک شخصیت

با این فرض، به هر موسسه و یا شرکت با نگاهی مستقل بعنوان یک شخصیت مستقل تجاری نگریسته می‌شود. فعالیت‌های مالی آن با توجه به شخصیت مستقلش از شخصیت مالی مالکان و صاحبان آن بررسی و تجزیه تحلیل می‌شود. این تجزیه تحلیل از سایر فعالیت‌های مالک یا صاحبان موسسه تفکیک، و جداگانه مورد قضاوت و بررسی قرار گرفته می‌شود. بطور مثال، اگر فردی دارای چهار شرکت باشد، شخصیت هر شرکت از لحاظ مالی جداگانه و به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. هیچ یک از اموال شخصی مالک موسسه در دارایی‌های شرکت ثبت نمی‌شود. بطور مثال فردی که مالک یک موسسه و شرکت است، نمی‌تواند هزینه آب و برق منزل شخصی‌اش را از طریق شرکت متعلق به خود پرداخت نماید. زیرا موسسه شخصیت مالی جدای از شخصیت مالی مالک و صاحب آن دارد.

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری می‌باید همیشه این پیش فرض را داشته باشیم، واحد تجاری که عملیات خود را شروع کرده است. این عملیات را در آینده قابل پیشبینی ادامه خواهد داد‌، و قصد ندارد منحل‌شده و یا فعالیت خود را کاهش دهد. لازم است که یک موسسه تداوم فعالیت داشته باشد، تا حسابداری و تهیه گزارش‌های مالی دارای ارزش و سودمند باشد. فرض تداوم فعالیت در مفروضات حسابداری، به معنای ادامه فعالیت شرکت در دوره مالی پس از تاریخ ترازنامه است.

فرض واحد اندازه گیری

برای اندازه گرفتن کیفیت یا کمیت، نیاز به یک مقیاس مشخص جهت اندازه گیری هست. برای اندازه گرفتن مسافتهای طولانی: کیلومتر و مایل و برای اندازه گیری اوزان مختلف: گرم، کیلوگرم، تن، چارک، مثقال، من و غیره وجود دارد. درحسابداری نیز برای اندازه گیری ارزش مبادلات واحد پول بکار می رود. که این واحد در هر کشورپول ملی همان کشوراست. کلیه وقایع و مبادلاتی که در حسابداری ثبت می شود، بهای پولی آن را نشان می دهد. مقدار و حجم فعالیت نقشی در دفاتر و صورت‌های مالی ندارد. بطور مثال فروش 100 قطعه محصول الف، به بهای ده میلیون ریال. یک قطعه محصول به بهای ده میلیون‌، در سرفصل فروش به بهای بیست میلیون ریال منعکس می گردد.

با توجه به فرض فوق فعالیت‌هایی که باپول اندازه‌گیری نمی‌شود، و جنبه مالی ندارند در صورت‌های مالی و دفاتر انعکاسی ندارند. بطور مثال افزایش رقابت رقبا یا کاهش و افزایش روحیه کارمندان و یا توانایی مدیران یک مجموعه. اگرچه در فعالیت آن موثر است اما در صورت‌های مالی و دفاتر با توجه به عدم توانایی تقویم بریال شدن آنها بسادگی، منعکس نمی‌گردد. این گونه وقایع مهم که قابل قیاس با واحد پول نمی‌باشد در یادداشت‌های همراه تراز نامه درج می‌گردد.

فرض دوره مالی و سال مالی

جهت جداسازی عملیات مالی بر اساس دوره‌های کوتاه‌تر از عمر واحد تجاری، دوره‌های مالی فرض می‌شود. این دوره در بازه‌های زمانی سه ماهه، شش ماهه و اکثرا یک ساله است. بیشتر منطبق بر سال شمسی یعنی از ابتدای فروردین هرسال تا پایان اسفند همان سال است. اما در بعضی از موسسات و شرکت‌ها، این دوره ممکن است از مهرماه سال جاری تا پایان شهریور سال آینده باشد. مثلا از اول دی ماه سال جاری تا پایان آذر ماه سال بعد باشد.

با توجه به اینکه نتیجه واقعی انجام عملیات یک واحد تجاری را تنها می‌توان در پایان عمر فعالیت آن یکجا سنجید، و از سوی دیگر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، نمی توانند تا زمان منحل شدن شرکت جهت قضاوت در مورد فعالیت آن شرکت، از نتیجه بی اطلاع باشند. لذا عمر واحد تجاری به دوره های زمانی کوتاه‌تر از عمر فعالیت از زمان شروع تا انحلال تقسیم می‌شود. این دوره‌ها یکسان است. مثلا دوره‌های دوازده ماهه یا شش ماهه که این تقسیم‌بندی‌ها دوره مالی می‌گویند. در صورتی که این دوره‌ها دوازده ماهه باشد به آن سال مالی می گویند.

فرض تعهدی

فرض تعهدی یکی از مهمترین مفروضات حسابداری است. در واقع توسعه حسابداری تا حد زیادی بخاطر بکارگیری این فرض است. با در نظر گرفتن این فرض درآمدها به محض تحقق پیداکردن و هزینه‌ها به محض تحمل آن، بدون در نظر گرفتن دریافت یا پرداخت وجه نقد باید شناسایی و ثبت شوند. امر فوق بر خلاف روش نقدی است. تا زمانی که وجه نقد رد و بدل نشود ثبتی صورت نمی پذیرد. این فرض به این معنی است که اگر بطور مثال کالایی فروخته شد، و مالکیت آن کالا به واسطه انتقال فیزیکی آن به خریدار منتقل گردید، حتی اگر وجه آن نقدا دریافت نشده باشد بعنوان درآمد شناسایی و ثبت می شود. اگر هزینه‌ای اتفاق افتاد، بطور مثال: وصول فیش برق جهت هزینه برق مصرفی. حتی اگر وجه آن پرداخت نگردد بعنوان هزینه شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

نویسنده: محمدحسین صفایی

افزودن نظر شما