دفتر کل

دفتر کل

دفتر کل در حسابداری چیست؟

دفتر‌ کل حسابداری، دفتری است که حساب‌ها پس از ثبت و طبقه‌بندی به طور جداگانه در آن نگهداری می‌شود. قبلا گفتیم که قسمتی از کار حسابداری جمع‌آوری و ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات مالی است. در سند حسابداری اطلاعات مالی جمع آوری می‌شود، در دفتر روزنامه ثبت می‌گردد، و در دفتر کل و دفتر معین در واقع این اطلاعات طبقه‌بندی می‌شود.

چه مواردی در دفتر کل ثبت می‎شود؟

عنوان حساب که در بالای صفحات نام حساب و در صورت داشتن کدینگ شماره کد حساب درج می‌گردد.

در دفتر کل، در ستون تاریخ، تاریخ ثبت می شود. و در سند حسابداری و دفتر روزنامه،‌ همان تاریخی که معامله در آن اتفاق افتاده است درج می‌شود.

در ستون شرح، مختصری از رویدادهای اتفاق افتاده درج می‌شود. اکثریت حسابداران به نوشتن “بشرح دفتر روزنامه” کفایت می‌نمایند.

ستون مبلغ که دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار در سمت راست ومبالغ بستانکار در سمت چپ است. همچنین در ستون باقیمانده تفاوت جبری دو ستون بدهکار و بستانکار در آن نوشته می‌شود. در صورتی که مبالغ بدهکار بزرگتر از مبالغ بستانکار باشد، تفاوت آن بعنوان مانده بدهکار نامیده می‌شود. در قسمت تشخیص علامت اختصاری، “بد” به معنای بدهکار می باشد. در صورت فزونی، جمع مبالغ بستانکار به مبالغ بدهکار  علامت اختصاری “بس” به معنای بستانکار بودن مانده حساب مذکور درج می‌شود.

دفاتر کل به چه منظوری تهیه می‌شود؟

دفاتر کل و ثبت کردن در آنها در واقع قسمتی از چرخه حسابداری است، که نهایتا از آن جهت تهیه صورت‌های مالی استفاده می‌شود. مانده حساب‌های درج شده در صورتهای مالی، (ترازنامه و سود و زیان) از دفتر کل استخراج می‌شود. دفتر روزنامه جهت ثبت رویدادهای مالی است. بطور مثال خرید یک دارایی و پرداخت وجه نقد آن. و دفاتر کل جهت ثبت عملیات در یک سرفصل جداگانه است مثلا حساب موجودی نقد و حساب دارایی ایجاد شده است.

نمونه ی دفتر کل

نویسنده: محمدحسین صفایی

افزودن نظر شما

کاربران گرامی به دلیل کابل برگردان تلفن، جهت ارتباط با ما می توانید از طریق تیکت و یا ارسال ایمیل و یا از بخش چت سایت اقدام فرمایید.