دفتر کل چیست و چه کاربردی دارد؟

دفتر کل چیست و چه کاربردی دارد؟

دفتر کل

دفتر کل عبارت است از دفتری که در آن  خلاصه معاملات و رویداد های مالی یک مجموعه و یا موسسه به صورت جدا ثبت میگردد. به همین دلیل به  آن دفتر ثبت نهایی هم گفته می شود.

در دفتر کل تمامی ریز هزینه های مربوطه  به دفتر روزنامه  ثبت میگردد.

استفاده از دفتر‌کل  هنگامی به وجود آمد که نمیشد برخی  از اطلاعاتی که مرتبط با حسابها بود را،  از دفاتر مربوط به روزنامه دریافت کرد. و این محدودیت در دفتر‌روزنامه به دلیل نحوه ثبت عملیات مالی  در آن بوده است.

در دفتر کل یک صفحه جدا برای هر حساب در نظر گرفته می شود. و تمامی رویداد های مالی مرتبط با ان حساب که در دفتر‌روزنامه ثبت شده بودند لازم است، به ترتیب زمان اتفاق عملیات مالی به این صفحه انتقال یابد.

کاربرد استفاده از دفاتر کل

جهت تهیه گزارش های مالی و  در دسترس بودن تمامی ریز هزینه های مربوطه به دفتر روزنامه، از دفتر‌کل استفاده می شود. و این امر بخشی از انجام عملیات حسابداری است.

از دفتر‌کل میتوان تمامی مانده حساب های درج شده در صورت های مالی را دریافت کرد.

 

نرم‌افزار حسابداری ابری داریک به شما امکان تهیه انواع گزارش حسابداری و صورت های مالی  در سطح های معین، تفضیلی و کل را با چند کلیک ساده قرار می دهد.

 

افزودن نظر شما