حسابرسی و ثبت هزینه‌های حسابرسی چیست؟
23 دی, 1400

حسابرسی و ثبت هزینه‌های حسابرسی چیست؟

حسابرسی ها از لحاظ انجام زمان انجام کار به سه بخش زیر تقسیم می شوند:

1: حسابرسی‌ضمنی
ارائه گزارش‌حسابرس مستقل بعد از سال مالي معولا داراي محدوديت از لحاظ زمان است. به همین دلیل ترجیح حسابرسان انجام برخی از کارها در ضمن سال مالی است. كه اين حالت حسابرسي را حسابرسي ضمني مي گوييم.
معمولاً در حسابرسی ضمنی کارهایی مانند بررسی، شناخت، آزمون و ارزیابی سیستم کنترل داخلی صورت میگیرد. و نتیجه آن تهیه گزارشی شامل نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی شرکت به همراه پیشنهادهایی برای حل این ضعف ها می باشد.

2: حسابرسی‌نهایی
رسيدگي به صورت هاي مالي نهايي يك دوره مالي پس از تكميل نهايي شدن آنها. حسابرسی نهایی معمولاً بعد از پایان سال مالی و بستن حسابها صورت می گیرد. در حسابرسی نهایی ادعاهای مدیریت در سطح گروه معاملات ، مانده حساب ها و افشا مورد رسیدگی قرار می گیرد و گزارش‌حسابرسی صادر می شود.
حسابرسی ضمنی ، پایه و اساس حسابرسی نهایی می باشد.

3:  حسابرسی‌مداوم و مستمر
ممکن است به دلایلی از قبیل حجم بالای معاملات شرکت ، کمبود وقت و یا رسیدگی بلافاصله پس از وقوع رویدادها و معاملات مالی توسط حسابرسان ، عملیات حسابرسی در سراسر سال مالی و به طور پیوسته و مداوم انجام پذیرد.
انجام حسابرسی داخلی نوعی از حسابرسی‌مدوام و مستمر می باشد.

 

هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی،اداری و تشكیلاتی می‌باشد.

برای ثبت هزینه‌هاحسابرسی  دو حالت زیراهمیت دارد:

1:  در سال و یا سال‌های قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛
بنابراین سند زیر باید در دفاتر ثبت شده باشد

هزینه‌حسابرسی بیمه (ستون بدهکار)
ذخیره هزینه‌حسابرسی بیمه (ستون بستانکار)

به این صورت  پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

ذخیره هزینه‌حسابرسی بیمه (ستون بدهکار)
بانك/ اسناد پرداختنی (ستون بستانکار)
2:  اگر در سال جاری یا سال‌های قبل برای این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

الف) درصورتی كه این مبلغ با اهمیت بوده باشد:

سود (زیان) انباشته ( ستون بدهکار)
بانك/ اسناد پرداختنی (ستون بستانکار)

ب) درصورتی كه این مبلغ كم اهمیت بوده باشد:

هزینه‌حسابرسی بیمه (ستون بدهکار)

بانك/ اسناد پرداختنی (ستون بستانکار)

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما