ثبت سند هزینه چگونه است؟
16 آبان, 1400

ثبت سند هزینه چگونه است؟

ثبت‌هزینه با پرداخت

ثبت‌هزینه با پرداخت : هزینه هایی هستند که هنگام ثبت پرداخت شده اند و به این گونه  ثبت می شوند که هزینه مورد نظر به مبلغ  اعمال شده بدهکار و محل پرداخت  بستانکار و نهایتا ثبت  صورت می گیرد. در نرم افزار های حسابداری نیز این امکانات گنجانده شده است.

 

ثبت شناسایی هزینه

برخی دیگر از هزینه ها  نیز هستند که اگر چه در هنگام ثبت پرداخت نشده اند اما باید حتما ثبت شوند به عنوان مثال

هزینه‌حقوق بر طبق قرارداد باید آخرین روز هر ماه شناسایی شود و اینگونه ثبت صورت بگیرد. که هزینه‌حقوق بدهکار و حساب جاری کارکنان بستانکار می شود که جزو  بدهی شرکت است. مثال دوم هزینه هایی است که پرداخت ندارد ولی باید شناسایی گردد. مانند هزینه استهلاک، که هزینه استهلاک بدهکار میگردد. و حساب استهلاک انباشته  که کاهنده ی ارزش دفتری دارایی ها می باشد بستانکار میگردد. و نهایتا به مبلغ مورد نظر ثبت صورت میگیرد.

 

هزینه های خاص

برخی از هزینه‌ها هستند که به صورت عام در بنگاه های تجاری استفاده می شود ولی بنا به صلاح دید مدیریت مالی و هیئت مدیره شرکت در کدینگ خاص ثبت می شوند. و طبقه بندی و نهایتا ارائه میگردد. مانند زیان ناشی از افت سهام تعدادی که به صورت تعدادی افت کرده است

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما