راهنمای ثبت خریدار در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

راهنمای ثبت خریدار در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان

ثبت خریدار در سامانه مودیان:

ثبت خریدار  در سامانه مودیان نسخه ویژه دفاتر پیشخوان با توجه به نوع خریدار، (حقیقی/ حقوقی)، گزینه های مربوطه جهت تکمیل فرم ثبت خریدار، نمایش داده می شود.

بعد از ثبت خریدار یا خریداران، شما میتوانید فهرستی از خریداران ثبت شده را مشاهده کنید. در صورت لزوم، می‌توانید خریدار را از لیست خریداران “غیرفعال” کنید.

در صورتی که خریدار از نوع حقیقی باشد، تکمیل اطلاعات، کد ملی، شماره اقتصادی جدید و کد پستی الزامی  می باشد.

در صورتی که خریدار از نوع حقوقی باشد، تکمیل اطلاعات، شناسه ملی، شماره اقتصادی جدید، کد پستی و نام شرکت الزامی می باشد.

این امکان برای تمامی دفاتر پیشخوان و همچنین مودیان اصناف فراهم شده است.

 

استعلام evat در بخش ثبت خریدار 

با استفاده از استعلام evat میتوانید در صورت نیاز، صحت اطلاعات مودی، شامل کد اقتصادی جدید است را بررسی کنید.  در این صورت  اطلاعات خریدار  به درستی در سیستم ثبت می شود.

هنگام کلیک بر روی گزینه استعلام evet، میتوانید با تکمیل یکی از موارد نمایش داده شده مودی مورد نظر را جست و جو کنید. این اطلاعات شامل شماره اقتصادی قدیم، شماره ملی و یا شناسه ملی و یا حتی شماره ثبت می باشد. صحت سایر اطلاعات مودی را بررسی کنید

استعلام evat در سامانه مودیان

ویدئو آموزشی ثبت کاربر پیشخوان در نسخه ویژه دفاتر پیشخوان:

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما