ثبت حسابداری علی الحساب چگونه است؟
7 آذر, 1400

ثبت حسابداری علی الحساب چگونه است؟

ثبت حسابداری علی الحساب

ثبت حسابداری علی الحساب: ممکن است زمانی پیش بیاید که بخشی  از کار انجام شده باشد. ولی هنوز قطعی نشده است. و جهت  انجام ادامه کار لازم هست مبلغی به کسی که کار را بر عهده دارد پرداخت گردد. در این حالت مبلغ پرداختی به عنوان علی الحساب محسوب  و پرداخت می گردد.

مثال:
شرکت    x  دستمزد 3 ماه  حسابدار موسسه را به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت نکرده است. و در تاریخ 07/08/1400 حسابدار موسسه درخواست دریافت مبلغی به عنوان علی الحساب را می نماید و مدیر موسسه  چکی به  مبلغ 40000000ریال به عنوان علی الحساب در اختیار ایشان قرار داد.

ثبت آرتیکل بالا به صورت  زیر انجام می شود:

علی الحساب40000000
بانک40000000

جهت ثبت علی الحساب پرداختی به حسابدار موسسه

 

تفاوت علی الحساب با پیش پرداخت:

 

بعضی مواقع  ممکن است قبل از آنکه  هزینه ای رخ دهد و یا پیش آید. وجه کل هزینه برای مدتی بعد بطور یکجا پرداخت شود. همانند پرداخت اجاره ۶ ماه آینده دفتر یا محل کار و یا پرداخت حق بیمه یک ساله ساختمان که در این موارد چون هنوز هزینه ای  پیش نیامده است . مبلغ پرداختی را در حسابی تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنیم و در زمانی که هزینه اتفاق افتاد یعنی مدت آن سپری شد از این حساب خارج و به حساب هزینه سال منظور وثبت می گردد. با توجه به پیش پرداخت همانطوری که ذکر شد پیش پرداخت قبل از انجام کار پرداخت شده و علی الحساب در قبال کار انجام شده پرداخت می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما