تنخواه و تنخواه گردان در حسابداری
9 خرداد, 1400

تنخواه و تنخواه گردان در حسابداری

تنخواه

 

تنخواه وجهی است که در اختیار یکی از پرسنل شرکت قرار داده می‌شود. جهت تسریع در امور شرکت و هزینه های جزئی.

ماهیت تنخواه

از آن جایی که تنخواه‌ها جزء دارایی‌ می‌باشد و دارایی‌ها ماهیت بدهکار دارند ماهیت آن بدهکار است.

مثال: شرکتی  مبلغ 10000000 ریال وجه به عنوان  موجودی‌تنخواه  را در تاریخ 1400/1/14 دارا بوده است. سند حسابداری آن به شکل یر است.

ستون بدهکار

تنخواه به مبلغ 10000000ریال

ستون بستانکار

بانک به مبلغ 10000000 ریال

صورت‌تنخواه

تنخواه‌‌دار پس از پرداخت مخارج،صورتی از مخارج انجام شده که صورت‌تنخواه نامیده می‌شود را به انضمام مدارک  و صورت حساب های پرداخت تهیه کرده و به حسابدار و یا مسئول مربوطه تحویل می‌دهد.

اهداف اصلی از تشیکل حساب‌تنخواه

1: پرداخت آسان و سریع هزینه ها

2: کاهش حجم عملیات حسابداری

3: کنترل وجه نقد مجموعه

تفاوت تنخواه‌گردان با صندوق

وجه نقد صندوق در اختیار افرادی قرار میگیرد که مسئولیت خرید ندارندو ولی وجهی که در اختیار تنخواه‌گردان قرار می‌گیرد مستقیم با فرآیند خرید در ارتباط است. برای تنخواه‌گردان با توجه به آیین نامه شرکت سقف مشخصی به آن تعلق می‌گیرد. ولی برای صندوق این محدودیت نمی‌باشد.

تنخواه‌گردان یک بار مورد تایید مدیران قرار میگیرد. آن هم به دلیل صورت تنخواه.

ولی  صندوق هر وقت که دریافت یا پرداختی صورت می‌گیرد باید مورد تایید مدیران قرار گیرد.

صندوق به عنوان دارایی است و از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود.

اما تنخواه به صورت طلب شرکت از شخص است.

مسئولیت های تنخواه‌گردان

مسئول تنخواه‌گردان صرفا پرداخت کننده است. و انجام عملیات خرید  یا هزینه در حیطه وظایف آن نمی باشد.در این صورت جهت کلیه پرداخت ها فرم برگه پرداخت صادر می‌شود. و بر این اساس  صورت خلاصه پرداختها تنخواه گردان تهیه میشود.

در صورتی دیگر ، مسئول تنخواه‌گردان خود انجام دهنده هزینه ها و خریدهای مربوطه است. که در این صورت جهت پرداختها برگ پرداخت خاصی در نظر گرفته نمی‌شود. و اسناد خرید و یا هزینه خود مبنای تهیه صورت خلاصه پرداختهای  تنخواه  گردان قرار می‌گیرد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما