تفاوت حسابهای موقت و دائم چیست؟
17 آبان, 1400

تفاوت حسابهای موقت و دائم چیست؟

 حساب های دائمی

این حساب ها همانطوری که از نام آن ها مشخص است ، دائمی می باشند . یعنی، فقط مربوط به یک دوره مالی نمی باشند.  مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد .
حساب های ترازنامه ، از نوع حساب‌های‌دائمی  هستند . در پایان هر دوره مالی ، حساب های دائمی مانده گیری می شوند . سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره ثبت می گردد و به دوره مالی بعد منتقل  می گردند . به حساب‌های‌دائمی ، حساب های واقعی نیز گفته می شود . کلیه حساب های دارایی، بدهی و سرمایه که اصطلاحا حساب های ترازنامه ای نامیده می شوند

حساب های موقت

این حسابها ، که حساب های اسمی نیز خوانده می شوند ، با پایان یافتن دوره مالی بسته شده ، در نتیجه مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد .
کلمه موقتی ، بیانگر خوبی برای این حساب ها  می باشد. زیرا آنها فقط در طی یک دوره مالی و جهت  طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده ، در طی این مدت ، تنها افزایش ها را نشان می دهند و نمی توانند کاهش ها را نشان دهند و سر انجام در پایان دوره مالی نیز بسته می شوند .

کلیه حساب خای هزینه و درآمد که حساب های سود و زیانی هستند جزو حساب های موقت محسوب می شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما