تراز آزمایشی و انواع آن در حسابداری
31 خرداد, 1400

تراز آزمایشی و انواع آن در حسابداری

تراز آزمایشی

تراز آزمایشی جزو صورت های مالی نیست. اما یک پیش نیاز می باشد. و  حتما باید این تراز شما توازن داشته باشد تا بتوانید مرحله بعد که تهیه صورت های مالی است را  داشته باشید. و آماده کنید. این تراز فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل است. که حسابدار طی دوره  مالی  می آید و تراز آزمایشی حساب هایش را می گیرد. کاربرد آن هم این است که وقتی حسابدار  میخواهد مانده بگیرد متوجه می شود که، در کدام بخش از کار دچار اشتباه شده  و چه حساب هایی ماندهشان صحیح نیست  و نیاز به اصلاح دارند.

به عبارت دیگر، ترازآزمایشی یک گزارش است که شخص حسابدار برای صحت و یا مشخص کردن خطاهای موجود در اسناد خود آن را تهیه می کند.

برای تهیه  ترازآزمایشی باید نام حساب ها و مانده آن ها  را  در ستون بدهکار یا بستانکار  بنویسیم. در نهایت حاصل جمع مانده حساب های بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند. در صورتی که مانده ها برابر نباشند یا در فرآیند ورود مانده حساب ها، به ستون  های بدهکار و بستانکار اشتباهی رخ داده  است، یا اطلاعاتی که در دفتر کل ثبت شده اند دچار مشکل هستند.

عدم برابر در جمع مانده ها در ترازآزمایشی، نشان دهنده یک مشکل در کار است که باید بررسی و رفع گردد.

انواع تراز

  • ترازآزمایشی دو ستونی

در این تراز یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار  قرار دارد که بر طبق مانده  دفتر کل گزارش می شود.

  • ترازآزمایشی چهار ستونی

در این تراز علاوه بر مانده بدهکار و بستانکار، دو ستون گردش بدهکار و بستانکار هم اضافه می شود.

  • ترازآزمایشی 6 ستونی و ترازآزمایشی 8 ستونی از دیگر انواع ترازهای آزمایشی هستند.

 

تفاوت تراز آزمایشی و ترازنامه

در ترازآزمایشی حسابهای دائمی و موقت گزارش می شوند، اما در ترازنامه  فقط حساب های  دائمی آورده می شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما