تجمیعی و تجمعی و تفاوت آن ها در معاملات فصلی چیست؟
24 مهر, 1400

تجمیعی و تجمعی و تفاوت آن ها در معاملات فصلی چیست؟

تجمیعی:

تجمیع یعنی جمع بستن مبلغ های چندین فاکتور مختلف  و ثبت آن ها  در یک رکورد. به شرط آن که  مبلغ هر کدام از  فاکتورها، کمتر از 5 درصد حد نصاب  معاملات  کوچک باشد.

به عبارت دیگر:  وقتی فاکتورهای مختلفی  از طرف حساب های مختلف دریافت می کنیم.  که مبلغ هر کدام از فاکتورها  کمتر از 5 درصد حد نصاب می باشد، می توانیم فاکتور ها رو در یک رکورد به صورت تجمیعی  ارسال کنیم.

در این بخش  صرفا  مبلغ  معاملات برای ما حائز اهمیت است  و مشخصات طرف حساب  برای ما مهم نیست.

تجمعی:

تجمعی چیست؟ تجمع یعنی جمع بستن  مبالغ فاکتورهای مربوط به یک طرف حساب. حتی اگر مبلغ بعضی از آن ها از 5  درصد حد نصاب هم کمتر باشد.

به عبارت دیگر:  وقتی چند فاکتور از یک طرف حساب در یک فصل دریافت می کنیم. می توانیم جمع مبالغ را دریک رکورد به صورت تجمعی ثبت کنیم.

دریافت فاکتور از یک طرف حساب

زمانی که در یک فصل  و برای معاملات فصلی از یک شخص حقیقی یا حقوقی چند تا قاکتور خرید یا فروش  داشته باشیم. نیازی نیست هر فاکتور را به صورت جداگانه  ثبت کنیم. فقط کافی است  تمامی مبالغ فاکتورها را در یک رکورد به نام طرف حساب ثبت کنیم.  در این بخش برای ما نوع کالا فروش رفته، خدمات انجام شده ، تعداد فاکتورها یا رعایت حد نصاب آن ها  مهم نمی باشد.  و فقط مبلغ خرید و فروش و مشخصات طرف حساب است که مهم  می باشد.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما