بستن حساب‌ها و سال مالی در حسابداری
5 خرداد, 1400

بستن حساب‌ها و سال مالی در حسابداری

بستن حساب و سال مالی

بستن حساب و سالی مالی به منظور صفر کردن مانده حساب ها، جلوگیری از افزایش اطلاعات و آغاز شماره سندها و فاکتورها از اول صورت میگیرد.

نکات مهم:

مهم‌ترین مرحله قبل از بستن سال مالی، اطمینان حاصل کردن  از درستی سندهای ثبت شده است. همچنین باید تمامی سندها داری شماره و قطعی نیز شده باشند.

از جمله نکات  مهم دیگر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی مجدد تمامی ترازهای مالی

انبار گردانی و بررسی  عدم مغایرت در  موجودی کالا

صحت صندوق

بررسی کاردکس کالا

بررسی  مجدد تمامی برگه‌های دریافت و پرداخت ثبت شده.

بررسی سندهایی که بدون توجه به اصول  حسابداری ثبت شده اند.

بررسی  مجدد تمامی فاکتورها

بررسی موجودی منفی کالاها

مرتب سازی اسناد قبل از بستن حساب ها

مراحل بستن سال مالی

1:تهیه ترازنامه آزمایشی

2:بررسی و اصلاح حساب ها

3:تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

4: تبدیل  اسناد موقت به دائم و بستن حسابها موقت

5: حساب اندوخته ها

6: بستن حسابهای دائمی

حسابهای موقت چه حسابهایی هستند؟

حسابهایی هستند که در صورت سود و زیان می آید و مانده آنها در پایان دوره مالی باید صفر شود.

بعضی از حساب‌های موقت که مربوط به درآمد‌ها و هزینه‌ها می‌باشد. شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب و… است. که در پایان دوره مالی مانده آن‌ها بسته می‌شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی‌شود.

حسابهای دائم چه حسابهایی هستند؟

حسابهایی هستند که در ترازنامه می آیند و مانده آنها  به سال  بعد انتقال پیدا میکند و صفر نمیشود.

بعضی از حساب‌های دائمی : مانند  دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که  شامل موجودی نقد و بانک، سرمایه و …  است که مانده آن‌ها در پایان دوره مالی بسته می‌شود. و  به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌گردد.

حساب اندوخته ها شامل چه مواردی می‌شود؟

5: حساب اندوخته ها شامل موارد ذیل است:

ذخیره مالبات

اندوخته قانونی

اندوخته اختیاری

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما