برگشت از فروش و تخفیفات
1 خرداد, 1400

برگشت از فروش و تخفیفات

برگشت از فروش

برگشت از فروش برای کالاهای مرجوعی شده ثبت میگردد. در روند فروش کالا ممکن است گاهی کالای فروخته شده دارای مشکل بوده یا معیوب و ناقص و شکسته باشد. و دارای کیفیت پایینی باشد. یا اینکه بر اساس درخواست مشتری نبوده و در نتیجه مشتری کالای فروخته شده را مرجوع نماید. در این صورت اگر فروش به صورت اعتباری انجام شده باشد. مشتری کالا را به صورت اعتباری پس خواهد داد و سند برگشت از فروش صادر خواهد شد.

 مثال برگشت از فروش

اگر یک فروشگاه هشت بسته از کالای الف را به بهای هر بسته 136.250 ریال، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده فروخته باشد و مشتری بعلت معیوب بودن یک بسته را مرجوع نماید سند برگشت از فروش آن به شرح ذیل  صادر خواهد شد:

ستون بدهکار

حسابهای دریافتنی تجاری   953.750

برگشت از فروش              136.250

ستون بستانکار

فروش                     1.000.000

مالیات ارزش افزوده      90.000

تخفیفات:

گاهی از اوقات فروشنده بخاطر اینکه هرچه زودتر به مطالبات خود برسد. در صورت خرید نقدی توسط خریدار تخفیف‌هایی جهت فروش کالای خود قائل می‌شود. به عنوان مثال در همان نمونه قبلی فروشنده به خریدار اعلام می‌نماید. در صورتی که بهای کالا را به صورت نقد پرداخت نماید، 10 درصد تخفیف اعمال خواهد نمود که ثبت سند آن به صورت زیر خواهد بود:

ستون بدهکار

بانک                     981.000

تخفیفات نقدی       109.000

ستون بستانکار

فروش                     1.000.000

مالیات ارزش افزوده    90.000

توضیح:  حسابهای برگشت از فروش و تخفیفات، حسابهایی از نوع موقت و کاهنده حساب فروش در صورتحساب سود و زیان است. و همیشه دارای ماهیت بدهکار می‌باشد.

انواع دیگر از تخفیفات

انواع دیگری نیز از تخفیفات وجود دارد.همچون تخفیف توافقی که در اصل بر همان مبنای چانه زنی می‌باشد. یا تخفیفات تجاری که فروشنده اعلام می‌کند. در صورت خرید بیش از میزان تعیین شده از سوی خریدار مبلغی را بعنوان تخفیف قائل می‌شود. که تخفیف اعمال شده در این دو مورد، با توجه به اینکه قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ارائه می‌گردد. در دفاتر ثبت نشده و قیمت فروش کالا پس از اعمال تخفیف در سر فصل فروش ثبت می‌شود.

یک نوع دیگر از تخفیف نیز وجود دارد. هنگامی که خریدار قصد دارد کالایی را بعلت معیوب بودن مرجوع نماید. فروشنده با اعلام اینکه بهای کالای معیوب را بعنوان تخفیف در نظر می‌گیرد. از مرجوع شدن کالا جلوگیری می‌نماید، که این نوع تخفیف نیز باید همانند تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت شوند.

جمع بندی

بنابراین در یک جمع‌بندی کوتاه جهت ترغیب خریدران به خرید کالا و اصولا تسهیل در امر فروش ،چهار نوع تخفیف ممکن است اعمال شود؛  تخفیف نقدی فروش و تخفیف نقص کالا که در دفاتر ثبت می‌شوند و تخفیف‌های تجاری و توافقی که در دفاتر ثبت نمی‌شوند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما