برات چیست؟
17 مهر, 1400

برات چیست؟

برات

برات یکی از روش های نقل و انتقال  در زمینه  فعالیت های تجاری است. امروزه با گسترش فعالیت های تجاری و معامله ها استفاده از این سند مرسوم گردیده است.

در اسناد تجاری دو عامل سرعت و امنیت معاملات  و مبادلات بسیار مهم است.

برات‌ها جزو اسناد هستند که به طور مثال شخص اول که به شخص دوم  بدهکار است  و از شخص سوم نیز طلبکار است از شخص دوم میخواهد  طلبش را در تاریخ مشخص و معین  از شخص سوم به نفع خود دریافت کند.

بر  طبق تعریف بالا، شخص اول برات‌دهنده و شخص دوم دارنده‌برات و شخص سوم برات‌گیر است.

شرایط برگه‌برات

1:قید کلمه برات بر روی برگه

2:تاریخ نوشتن برگه‌برات

3: نام شخص برات‌گیر

4: تعیین کردن مبلغ

5: تاریخ پرداخت وجه

6: محل پرداخت مبلغ

7: نام شخصی که مبلغ باید به ایشان پرداخت گردد (دارنده‌برات)

8: ذکر این که  برگه حاضر، نسخه چندم از سندبرات است.

نکته مهم

نکته حائز اهمیت آن است که اگر حتی یکی ازموارد فوق در براتی ذکر نشود آن برگه اعتبار ویژه را ندارد و به عنوان یک سند عادی محسوب میشود.

از این سند استفاده های مختلفی می شود. به تاریخی که در برات ذکر میشود و در آن تاریخ  باید وجه‌برات پرداخت گردد  وعده‌برات گویند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما