بدهی های جاری چیست؟ و منظور از پرداختنی تجاری چیست؟
12 اسفند, 1399

بدهی های جاری چیست؟ و منظور از پرداختنی تجاری چیست؟

بدهی های جاری، بدهی هایی هستند که در چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری، یا ظرف یک سال از تاریخ تراز نامه هر کدام که طولانی‌تر است، تسویه شوند.

با توجه به اینکه توضیحات اقلام سمت راست ترازنامه یعنی دارایی ها در قسمت‌های قبلی عنوان گردید، در این قسمت به شرح و توضیح قسمت چپ ترازنامه یعنی “بدهی و سرمایه” می‌پردازیم .

بدهی چیست؟

به زبان ساده اگر فردی از کسی پولی قرض بگیرد، بدهی ایجاد می‌شود. بنا بر تعریف استاندارد و آکادمیک، بدهی تعهدی است که بواسطه آن تعهد، منافع اقتصادی کسب شده توسط واحد تجاری که می‌تواند ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته باشد، می‌باید انتقال یابد. به زبان دیگر بدهی ها حقوق و علایق افراد غیر مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی است.

بدهی ها نشانگر تعهدات مالی یک بنگاه اقتصادی است. که از بابت تحصیل دارایی ها و یا استفاده از خدمات سایرین بطور نسیه ایجاد می‌شود. بدهی ها از نظر مبلغ و زمان پرداخت آن مورد توافق طرفین است و ضمنا تعهد پرداخت آن از نظر بنگاه اقتصادی قطعی است. بدهی ها نیز با توجه به ماهیت زمان سررسید آن‌ها، همانند دارایی ها به “بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری” تقسیم و طبقه بندی می‌شوند.

بدهی های جاری

همانطور که در قسمت قبل هم گفته شد، بر اساس استاندارد شماره 14 حسابداری، بدهی های جاری، بدهی هایی هستند که در چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تسویه شوند یا ظرف یک سال از تاریخ تراز نامه، هر کدام که طولانی تر است. بغیر از این نوع بدهی ها با توجه به زمان تسویه آن، بقیه بدهی ها می‌باید بعنوان بدهی های غیر جاری طبقه‌بندی شوند.

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

در صورت‌های مالی نمونه که توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی در سال 1394 ارائه گردیده است، پرداختنی های تجاری و غیر تجاری جایگزین طبقه‌بندی حساب‌های پرداختنی تجاری و سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری سال‌های قبل گردیده است و تقسیم‌بندی‌های آن در یادداشت‌های همراه ترازنامه بسط و شرح داده می‌شود .

حسابهای پرداختنی تجاری

به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات درجریان عادی تجارت شرکت گفته می‌شود. که می‌تواند شامل بدهی بابت خرید نسیه کالا و مواد اولیه و دارایی های ثابت باشد .

اسناد پرداختنی تجاری

در صورتی که در ازای موارد مطرح شده در قسمت حسابهای پرداختنی تجاری، چک از حساب‌های بانکی افراد یا موسسه به طرف مقابل داده شود، این معامله بعنوان اسناد پرداختنی تجاری مشخص و ثبت می‌گردد.

پرداختنی های غیر تجاری

در صورتی که تعهد ایجاد شده برای موسسه ناشی از خرید کالا و خدمات در جریان عادی تجاری شرکت نباشد، در سر فصل پرداختنی های غیر تجاری طبقه‌بندی می‌گردد از قبیل:

  1. مالیات‌های تکلیفی
  2. حق بیمه‌های پرداختنی
  3. سپرده‌های حسن انجام کار
  4. هزینه‌های پرداختنی

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما

آخرین دیدگاه‌ها