چه اشخاصی بدهکار و چه کسانی بستانکاران تجاری و غیر تجاری هستند؟
16 مرداد, 1400

چه اشخاصی بدهکار و چه کسانی بستانکاران تجاری و غیر تجاری هستند؟

بدهکاران یا حساب های دریافتنی

بدهکاران یا حساب های دریافتنی، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که به ما بدهکار هستند. یعنی ما از آن ها طلب داریم.  حالا این طلب در مقابل  فروش یا درآمد باشد. یعنی در اثر فعالیت  اصلی شرکت، یعنی فروش محصول  یا ارئه خدمات  به وجود آمده باشد. به آن بدهکاران یا حساب های دریافتنی تجاری، و هر چی غیراز آن را غیر تجاری گویند.

 

بستانکاران یا حساب های پرداختنی

بستانکاران یا حساب های پرداختنی اشخاص حقیقی یا حقوقی  هستند که، از ما طلب دارند. یعنی ما به آن ها بدهکار هستیم. حالا اگر این بدهی  در مقابل خرید خدمات  یا موجودی کالا  باشد که برای تولید یا فروش مستقیم کالا  وخدمات  ما به کار می رود به آن حساب های پرداختنی تجاری و اگر غیر از این باشد میشود حساب های پرداختنی غیر تجاری.

ممکن است یک رویداد مالی برای یک شرکت بدهکاران و بستانکاران تجاری باشد. و برای شرکتی  دیگرغیر تجاری باشد. مثلا فرض کنیم  که ما میز و صندلی نسیه خریداری کرده ایم. اگر شرکت ما زمینه فعالیتش خرید و فروش میز و صندلی باشد. و این میز و صندلی را برای فروش خریده باشد. باید در سرفصل بستانکاران تجاری  یا حساب های پرداختنی تجاری ثبت کنیم.

 

ولی اگر فعالیت شرکت ما تولید کود شیمیایی باشد. و این میز و صندلی را برای استفاده واحد اداری خود شرکت مسئول مربوطه خریداری کرده باشد باید در سرفصل بستانکاران  یا حساب های  پرداختنی غیر تجاری ثبت کنیم.

کاربرد

حساب بدهکاران  تجاری آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. که در ثبت رویدادهای مالی مقابل حساب درآمد  و فروش به صورت اعتباری قرار میگیرند.

حساب بستانکاران تجاری که در مقابل حساب خرید یا موجودی کالا به صورت اعتباری قرار میگیرد.

اما بدهکاران یا بستانکاران  غیر تجاری  آن دسته از مودیانی هستند که، معاملات تجاری با آن ها  نداریم و به صورت وام، قرضیا عملیات غیر تجاری حاصل شده است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما