اهمیت استفاده از تراز آزمایشی چیست؟
2 شهریور, 1400

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی چیست؟

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی:

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی:حسابداری یک سیستم دو طرفه است. یعنی هر رویداد مالی دارای دو طرف حساب است. و در مقابل هر مبلغ بدهکاری یک مبلغ بستانکار وجود دارد. بنابراین می شود گفت همیشه جمع هر دو طرف بدهکار و بستانکار کلیه حسابها (در دفتر روزنامه و کل) با هم مساوی است.

با توجه به مطالب بالا انتخاب عنوان تراز آزمایشی برای مانده حسابهای دفتر کل انتخاب خوبی است. چرا که این تراز به این منظور تهیه می‌شود که، برابری بدهکار حسابها و بستانکار حساب ها را آزمایش کند.

اگر جمع بدهکارها (مانده اقلام بدهکار) و جمع بستانکار ها (مانده اقلام بستانکار) برابر نباشد. می‌شود نتیجه گرفت که اشتباهی صورت گرفته است. که اصولاً با محاسبه مابه التفاوت جمع بدهکار و بستانکارها می‌توان برخی از اشتباهات را پیدا کرد.

بنابراین اگر جمع بدهکارها و جمع بستانکارهای تراز آزمایشی برابر نبودند می‌توانیم برای راحت تر پیدا کردن موارد اختلاف یکی از روش‌های زیر را امتحان کنیم.

۱- ممکن است حسابی از تراز آزمایشی حذف شده باشد. بنابراین انتقال تمامی حساب ها و مانده های آنها را از دفتر روزنامه و دفتر کل در ردیابی کنید.

۲- ممکن است اختلاف از ثبت در دفتر روزنامه و یا نقد دفتر کل صورت گرفته باشد. در اینصورت دفتر روزنامه را برای مقدار اختلاف جستجو کنید.

۳- اختلاف بین جمع بدهکار ها و جمع بستانکار ها را بر عدد ۲ تقسیم کنید. در صورتی که اختلاف قابل تقسیم باشد. احتمالاً اختلاف ناشی از ثبت اشتباه یک بدهکار در طرف بستانکار و یا بلعکس می‌باشد.

نكات بسیار مهم و مفید در خصوص گزارش تراز آزمايشي

اين گزارش معادل ترازنامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زيان مي باشد. (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامي حسابهاي موقت معادل تراز نامه مي باشد.
تراز آزمايشي بر دو اساس نمايش داده مي شود. (تراز بر اساس سند هاي ثبت شده در محدوده تاريخي دلخواه يا سندهاي ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زماني دلخواه)

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما