انواع کتمان درآمد چیست؟
18 مرداد, 1400

انواع کتمان درآمد چیست؟

انواع کتمان درآمدها

۱- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی و… بعمل می آید.
۲- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران ، جاری شرکاء و غیره.
۳- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه.
۴- اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
۵- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالا های خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
۶- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

انواع کتمان درآمد سایر موارد

ازسایر موارد انواع کتمان درآمد میتوان موارد زیر را شرح داد.

7- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
۸- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه.
۹- ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.
۱۰- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.
۱۱- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوء استفاده از صندوق های فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
۱۲- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.
۱۳- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
۱۴- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
۱۵- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما