انواع ضمانت نامه بانکی چیست؟
17 شهریور, 1400

انواع ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه های بانکی

 

1:ضمانت نامه های مناقصه یا مزایده

سازمان ها و موسسات دولتی برای خرید و فروش کالاهای خود به برگزاری مناقصه و مزایده می پردازند.

هر کدام از شرکت کنندگان درمناقصه یا مزایده به همراه پیشنهاد خود برای خرید یا فروش ضمانت‌نامه ای به نهاد برگزار کننده مناقصه ارائه میکند. تا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده و انصراف از آن، ذینفع ضمانت‌نامه بتواند از ان استفاده کند.

2: ضمانت‌نامه تعهد

این ضمانت‌نامه  ها به منظور انجام قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طریق بانک صادر می شود.

3: ضمانت نامه پیمان

اغلب موارد استفاده از ضمانت‌نامه ها وقتی است که دولت  به عنوان  کارفرما اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی را به عهده ی پیمانکاران میگذارد

 ضمانت‌نامه گمرکی

4: ضمانت‌نامه گمرگی: وقتی کالایی وارد می شود. در صورتی که وارد کننده نتواند حقوق گمرکی را نقدی پرداخت کند. ضمانت‌نامه هایی را با سررسیدهای معین نزد گمرک می سپارد.

اگر نتواند در سر رسیدهای معین مبالغ ضمانت‌نامه را پرداخت کند. مشمول جریمه تاخیر تادیه می شود.

5:ضمانت‌نامه حسن انجام  تعهد:

این نوع ضمانت‌نامه صادر می شود تا حسن انجام تعهدات درموعد مقرر را ضمانت کند. این ضمانت نامه غالبا برای حسن انجام تعهدات ناشی از امضای پیمان اخذ می شود.

6: ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان:

کارفرما برای تضمین حسن انجام کار، مبالغی را از پیمانکار دریافت میکند. این مبلغ ده درصد از صورت وضعیت های پیمان کار است. این مبالغ  در حسابی نزد کارفرما نگهداری می شود.

ضمانت‌نامه پیش پرداخت

 

7: ضمانت‌نامه پیش پرداخت: پس از امضای پیمان و قبول شرایط آن توسط پیمانکار، کارفرما جهت تجهیز کارگاه یا تکمیل لوازم  مورد نیاز جهت عملیات درصدی از مبلغ مقرر شده میان طرفین را به پیمانکار پرداخت می کند. و در مقابل  ضمانت نامه ای با همین عنوان  از پیمانکار میگیرد.

با گذشت زمان و انجام تعهدات از سوی پیمانکار مبلغ این ضمانت نامه به تدریج کاهش می یابد.

8: ضمانت‌نامه حسن انجام کار:

پس از پایان عملیات وانجام پروژه، کارفرما از پیمانکار ضمانت نامه ای میگیرد. که صحت انجام  عملیات  وسلامت اجرای پروژه  را تضمین میکند.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما