انوع سود در صورت حساب سود و زیان چیست؟ 
14 فروردین, 1401

 انوع سود در صورت حساب سود و زیان چیست؟ 

 انوع سود در صورت حساب سود و زیان چیست؟

 

انواع سود در صورت سود و زیان: سود ها به سه بخش  از جمله سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص تقسیم بندی می شوند.

 

سود‌ناخالص

سود ناخالص در صورت سود و زیان از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام شده کالا به دست می آید.

هزینه تمام شده کالا – میزان فروش کالا = سود ناخالص

 از دیگر انواع سود ها سود‌عملیاتی میباشد. :

سود قبل از کسر مالیات یا سود عملیاتی  از کسر سود ناخالص از هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه  های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می آید.

 

هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص – هزینه استهلاک

 

3: سود‌خالص

محاسبه سود خالص با کسر مالیات از درآمد های غیر عملیاتی  (سود بانکی) بعلاوه هزینه های غیر عملیاتی  کسر از سود عملیاتی  به دست می آید.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما