انواع اظهارنامه مالیاتی چیست؟
11 آبان, 1400

انواع اظهارنامه مالیاتی چیست؟

انواع اظهارنامه

انواع اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی : فرم‌های اظهارنامه مالیاتی سال ها می باشد که الکترونیکی شده است. و از این رو از طریق اینترنت کامل می شوند. و از همان روش هم ارسال خواهد شد .

این فرم‌ها به چند نوع مختلف تقسیم بندی می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی، در زمان مراجعه به وب‌ سایت سازمان امور مالیاتی، به ‌تناسب باید فرم مخصوص به خود را تکمیل و ارسال کند.

از جمله مهمترین  انواع اظهارنامه عبارت‌اند از:

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی: اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل‌ارائه بوده است. این اظهارنامه در پایان خردادماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل )، آخرین‌ مهلت قانونی تسلیم آن به اداره امور مالیاتی است.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند است تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ( جهت عملکرد سال گذشته ) به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده: این نوع اظهارنامه به ‌صورت فصلی تنظیم می شود. و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. مودیان مشمول ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی هستند که، طی فراخوان هایی ( هشت مرحله تاکنون فراخوان شده اند ) مکلف به انجام تکالیف مقرر شده اند .

اظهارنامه املاک: تمامی افرادی که املاک خود را اجاره داده اند. و از این روش درآمد کسب می‌ کنند، مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متلق به آن هستند. پایان تیرماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین موعد قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما