انبارگردانی و انواع روشهای نگهداری موجودی کالا
29 خرداد, 1400

انبارگردانی و انواع روشهای نگهداری موجودی کالا

انبار‌گردانی

انبار‌گردانی از کارهای پر اهمیت  و زمانبر در بخش انبارها می باشد.

به  شمارش دستی موجودی کالاها در یک یا چند بازه، بررسی این موضوع که مغایرتی با موجودی ثبت شده در سیستم انبار داری با شمارش دستی کالاها نباشد، انبار گردانی می گویند. انبار‌گردانی با حضور مسئول انبار‌گردانی و مسئول کنترل و انبار صورت می پذیرد.

 انبار چیست؟

محیطی که در آن کالاهای  مختلف یا صرفا یک کالا، بر اساس نظم مشخص و دقیق طبقه بندی می شود را انبار می گویند.

انواع انبارها

انبارها به سه دسته  پوشیده، سرپوشیده و باز تقسیم بندی می شوند.

در حسابداری 2 روش نگهداری موجودی کالا وجود دارد.

1: ادواری

2: دائمی

در روش ادواری، بها و مقدار کالا در هیچ حسابی ثبت نمی شود. در طول دوره مالی هم گردشی وجود ندارد. برای موجودی پایان دوره هم زمانی که پایان دوره رسیده، ما شمارش کالا را انجام می دهیم و موجودی پایان دوره را در ترازنامه قیدش می کنیم. این روش بیشتر برای کسانی مفید است که محصولاتشون  کم ارزشتر یا ارزونترن. اما در روش دائمی، مقدار و بهای کالا  توی حساب موجودی کالا  ثبت میشه، گردشش کاملا مشخص یعنی حساب موچودی کالا با هر خرید و فروش بدهکار یا بستانکار می شود.

 

انواع انبارگردانی

 3  نوع انبارگردانی  وجود دارد

انبارگردانی پایان سال

معمولا یک بار و در پایان هر سال اتفاق  می افته  و تمامی کالا ها برای انتقال موجودی انبار به سال بعد شمرده می شوند.

انبارگردانی میان دوره

این انبار‌گردانی  در پایان نیم سال انجام شده و مانند انبارگردانی پایان سال، تمام کالاها شمارش می شوند.

انبار گردانی رندوم

این انبار‌گردانی در بازه های زمانی کمتر  و جهت صحت و درستی از موجودی ثبت شده برای کالاها می باشد. در این انبارگردانی فقط  تعدادی کالا به صورت رندوم شمرده و عدم مغایرت آن  با سیستم چک می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما