اقلام ترازنامه چیست؟
9 شهریور, 1400

اقلام ترازنامه چیست؟

ترازنامه:

اقلام ترازنامه: یکی از صورت های مالی اساسی که با عناوین بیلان و صورت وضعیت مالی هم شناخته می شود ترازنامه است. ترازنامه  گزارشی است که مشخص میکند  وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یک واحد اقتصادی در یک زمان مشخص به چه شکل است. در واقع اهمیت ترازنامه  به حدی است که می توان آن را به عنوان وضعیت یک واحد اقتصادی در قالب تصویر در نظر گرفت.

 اقلام ترازنامه

ستون دارایی ها در ترازنامه

در ستون اول دارایی های یک واحد اقتصادی به ترتیب  میزان نقدینگی  از بالا به سمت پایین  قرار میگیرند. دارایی شامل دو بخش است:

دارایی های جاری که نقدینگی بالاتری دارند:

مانند وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب های قابل نقد، موجودی کالا، مخارج پیش پرداخت شده و …

دارایی های غیر جاری:

مثل سرمایه گذاری های بلند مدت، دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود و …

ستون بدهی ها و سرمایه ها در ترازنامه حسابداری

ستون دوم شامل دو بخش است: بدهی ها و سرمایه ها.

بدهی ها شامل دیونی اسن که باید توسط شرکت پرداخت شود. این بدهی ممکن است ماهیت های مختلفی (مثل اجاره بها، حقوق و دستمزد یا طلب تامین کنندگان) داشته باشد.

بدهی ها هم مثل دارایی ها شامل دو دسته هستند. بدهی هایی که سررسید آن ها کمتر از یک سال باشد. بدهی های جاری و آن هایی که سررسیدشان بالاتر از یک سال باشند بدهی های غیر جاری نام میگیرند.

بدهی های جاری:

مانند بدهی بانکی، سود قابل پرداخت، اجاره مالیات، تسهیلات، دستمزدهای قابل پرداخت و …

بدهی های غیر جاری:

مانند دیون بلند مدت، بدهی های مالیاتی  تعلیق شده و…

بخش دوم ستون دوم نیز پولی است که به صاحبان  سهام یعنی صاحبان  آن کسب و کار  تعلق دارد. این مبلغ  در حساب ها  با عنوان  ” دارایی خالص” نیز شناخته می شود. این مبلغ باقیمانده کل دارایی های شرکت بعد از کسر بدهی های آن به غیر از صاحبان سهام است.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما