افزایش سرمایه و انواع آن
21 تیر, 1400

افزایش سرمایه و انواع آن

افزایش سرمایه 

افزایش سرمایه: شرکت ها برای تامین منابع مالی خودشان می آیند و افزایش‌سرمایه انجام می دهند. یعنی یک سری اوراق سهام منتشر میکنند. و آن را به  سهامدارن فعلی و یا سهامداران جدید می فروشند.

 انواع افزایش سرمایه

1: افزایش‌سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

2: افزایش‌سرمایه  از محل سود انباشته

3: افزایش سرمایه  از محل تجدید  ارزیابی داراییها

4: افزایش سرمایه از محل صرف سهام

در روش اول یعنی افزایش‌سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یک برگه هایی چاپ می شود.  به نام  گواهی حق تقدم  که در اختیار سهامداران  فعلی قرار داده می شود. سهامداران فعلی میتوانند با پرداخت وجه نقد سهام جدیدی که منتشر شده است را خریداری میکنند. اگر نخواستند میتوانند  حق تقدم سهام خودشان را به افراد دیگری واگذار کنند.  تا این افراد سهام را بخرند در هر صورت سهام جدید در قبال  وجه نقد فروخته می شود.

در روش دوم یعنی افزایش‌سرمایه از محل سود انباشته  شرکت ها می آیند و و یک بخشی از سود هر سال خودشان را  ذخیره میکنند  و یک سری اندوخته هایی هم در طول سال دارند  که آن ها را هم ذخیره میکنند.  این ذخیره در حساب سود و زیان انباشته انجام می شود. که بعدا شرکت میتواند  از محل این سود انباشته و اندوخته ها یک سری اوراق  سهام جدید منتشر کند. و در اختیار سهامداران فعلی  قرار میدهد  که به این اوراق سهام  جدید  سهام جایزه می گویند.  و از این طریق افزایش سرمایه انجام میشود. یعنی سود انباشته تبدیل به سرمایه می شود .

در روش سوم یعنی  افزایش‌سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، بعضی وقتها شرکت ها  دارایی های خودشان را  مثل زمین و ساختمان و غیره  تجدید ارزیابی میکنند. یعنی به قیمت روز کارشناسی میکنند. و قیمت روز را محاسبه میکنند. این افزایش دارایی را در دفاتر ثبت میکنند. و در مقابل  میتوانند افزایش سرمایه از آن انجام دهند.ای افزایش قیمت دارایی ها در بخش افزایش سرمایه قرار میگیرد. و اوراق سهام جدید منتشر میشود و در اختیار سهامداران قرار میگیرد.

روش چهارم افزایش‌سرمایه از محل صرف سهام ، صرف سهام یعنی شرکت سهام خود را بالاتر از ارزش اسمی آن در بازار میفروشد. به تفاوت  قیمت ارزش اسمی سهام و ارزشی که بازار سهام را فروخته به آن صرف سهام گفته می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما