اظهارنامه مالیاتی چیست؟
1 آبان, 1400

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه

اظهارنامه:  یک نوع از مالیات، مالیات بردرآمد می باشد. به این صورت که شرکت ها و تاجران حقیقی  در پایان هر سال مالی  حتما باید میزان  سود و زیان، هزینه ها، استهلاک و غیره را به اداره  مالیاتی اعلام کنند. تا میزان مالیات پرداختیشان مشخص شود. تاجران این اطلاعات را باید در اظهارنامه  مالیاتی  اعلام کنند. در صورتی که افراد یا شرکت ها این مبالغ سود وزیان را اعلام نکنند. مبلغ مالیات توسط ممیزین اداره مالیات تعیین می شود و پرداختش توسط مودیان، ضروری است.

از آنجایی که تاجران، هزینه ها و سود و زیان خودشان را بهتر می دانند. توصیه می شود حتما درزمان مقرر، اظهارنامه  مالیاتشان را تکمیل و ارسال کنند. اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی  مشمول مالیات، برای محاسبه مالیاتشان، به سازمان مالیاتی  ارائه می کنند. اکنون با خود اظهاری الکترونیکی انجام می شود.

 

خود اظهاری چیست؟

مودی دقیق تر از هرکسی دیگری از میزان دارایی و درآمدش اطلاع دارد. بنابراین اظهار مالیات به وسیله مودی و همکاری او با اداره دارایی، تشخیص می شود.  و ارزیابی  مالیات را آسان تر می کند. اظهار مالیات از طرف مودی به وسیله تسلیم اظهارنامه صورت می گیرد.

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی  است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار  مودیان قرار می گیرد. افراد باید با داشتن کد اقتصادی  16 رقمی  اطلاعاتشون را از طریق پیش ثبت نام  در سامانه  مالیاتی  وارد کرده  و اظهارنامه مالیاتی بگیرند.

در این روش اشخاص حقیقی یا حقوقی باید میزان مالیاتشان را بدون دخالت  ممیزین  و کارشناسان سازمان امور مالیاتی، واضح بیان کنند.

کارشناسان سازمان امور مالیاتی  بعد از بررسی مدارک ارسالی شخص حقیقی  یا حقوقی  و اطمینان  از صحت  مدارک ارسالی  و عدم تخلف  از قوانین  مالیاتی  مالیات  اعلام شده  را می پذیرند و همان مقدار پرداخت مالیات برای شخص منظور میشود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما