اشتباهات در حسابداری
14 فروردین, 1401

اشتباهات در حسابداری

 اشتباهات رایج در حسابداری چیست؟

اشتباهات در حسابداری: در حین فرآیند حسابداری ممکن است اشتباهاتی رخ دهد، که حسابدار موسسه پس از مدتی به آن ها پی ببرد. به دلیل آن که  دفاتر موسسه (دفتر روزنامه و دفتر کل) نباید مخدوش شود. بر این اساس  حسابداران با یک ثبت حسابداری ، اشتباهات را اصلاح و برطرف میکنند.
تعدادی از اشتباهات که ممکن است در حین فرآیند حسابداری رخ دهند به شرح زیر است.

 اشتباهات در حسابداری:

از قلم افتادگی یکی از رایج ترین اشتباهات است. به عنوان مثالی برای این مورد میتوان در نظر گرفت که یک معامله ممکن است به طور کلی ثبت  نشده باشد یعنی هیچ یک از حساب های طرف بدهکار و بستانکار ثبت نگردیده است.در این حالت  با وجود برابر بودن اقلام بدهکار و بستانکار مانده اشتباه است و باید اصلاح گردد.

از دیگر اشتباهات‌حسابداری  تحت عنوان  اشتباه متقابل است. به این صورت که ممکن است در برخی موارد معادل  مبلغی  که در بدهکار اشتباه شده است (کمتر یا بیشتر از واقع ثبت شده است) در بستانکار هم اشتباه ثبت شده باشد.

به عنوان سومین مورد از موارد یاد شده  میتوان به  اشتباه ثبتی اشاره نمود. ممکن است در هنگام ثبت معامله ای  یک حساب به جای حساب دیگر بدهکار یا بستانکار شود. در صورتی که این اشتباه تاثیری در  سود و زیان موسسه نداشته  باشد یعنی اشتباه در مورد حساب های درآمد و هزینه نباشد. به آن اشتباه ثبتی گویند.

آخرین مورد از موارد ذکر شده تحت عنوان  اشتباه اصولی می‌باشد.

اگر در هنگام ثبت،حسابی به جای حساب دیگر بدهکار یا بستانکار شود به شرط آن که اشتباه حساب مذکور جز درآمد و هزینه ها باشد این اشتباه در سود و زیان تاثیر بگذارد اصولی نامیده می شود.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما