اسناد دریافتنی چیست؟
3 آذر, 1400

اسناد دریافتنی چیست؟

اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی به اوراقی گفته می شود که با توجه به ان بدهکار/ بدهکاران  متعهد می شوند که مبلغ مشخصی را در زمان تعیین شده  برای بدهی خود که قبال خرید کالا/ خدمات از واحد تجاری بوده است پرداخت کنند. در واقع به چک هایی که یک موسسه یا واحد تجاری معمولا از مشتریان خود بابت فروش کالا/ ارائه خدمت دریافت میکند. را اسناد‌دریافتنی می گویند.

تفاوت اسناد دریافتنی و حساب های دریافتنی در چیست؟

در اسناد‌دریافتنی شخصی که بدهی به واحد تجاری دارد بابت آن اوراقی را به واحد تجاری می دهد در صورتی که در حساب های دریافتنی شخصی بدهکار هیچ اوراقی به واحد تجاری نمی دهد. در حساب های دریافتنی  احتمال وصول مطالبات  نسبت به  حساب اسناد‌دریافتنی کمتر است.

مهم ترین نوع اسناد دریافتنی چک است.

طلب هر واحد تجاری نوعی از دارایی  آن واحد تجاری محسوب می شود. اسناد‌دریافتنی هم ماهیت بدهکار دارند.

تقسیم بندی اسناد‌دریافتنی

1)اسناد‌دریافتنی نزد صندوق

2)اسناد‌دریافتنی در جزیان وصول نزد بانک

 

ثبت های حسابداری

  • فروش کالا و ارائه خدمت به مشتری:

حساب های دریافتنی            ستون بدهکار

فروش کالا/ خدمات             ستون بستانکار

  • دریافت چک از مشتری

اسناد‌دریافتنی نزد صندوق      ستون بدهکار

حساب های دریافتنی           ستون بستانکار

  •  نقد کردن مستقیم چک

موجودی نقد/ بانک               ستون بدهکار

اسناد‌دریافتنی نزد صندوق    ستون بستانکار

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما