آیتم های مهم در زمان انبارگردانی و بررسی موجودی های
20 مرداد, 1400

آیتم های مهم در زمان انبارگردانی و بررسی موجودی های

موارد مورد نیازی که یک حسابرس در زمان انبارگردانی موجودی های انبار باید انجام دهد :

زمان انبارگردانی

1: دستور العمل انبارگردانی

2: آخرین حواله انبار ها

3:  آخرین رسید انبارها

4: آخرین فاکتور فروش

توجه به این نکته حائز اهمیت است که امضاء های مجاز در مستندات فوق باید توسط مسئول های مختلف مثل مدیر انبار مدیر برنامه ریزی مدیر کارخانه انجام گردیده باشد.

حسابرس، نمونه هایی را خود، یا به دلیل عدم توانایی، به کمک شمارشگران یا انبارداران، جداگانه شمارش نموده و در کاربرگی می نویسد.

در نهایت کار :

صورتجلسه انبارگردانی :

فهرست کل کالا های شمارش شده که به امضاء مسولین شمارش و انبار رسیده باشد اخذ می گردد.
و حسابرس گزارشی مبنی بر چگونگی انجام عملیات شمارش مطابق با دستورالعمل انبارگردانی و مشاهده های عینی خود تهیه نموده و ایرادت مربوطه از جمله قفسه بندی انبار، چسباندن تگ های انبار و غیره را درج می نماید.

نکته ۱ :
در انبار گردانی به مقدار محصولات کار داریم و نه  موجودی ریالی آنها.

نکته ۲ :
تگ های شمارش باید بر روی کالاها درج گردد ( شمارش اول، شمارش دوم و شمارش سوم)

نکته ۳ :
در انبار وجود مغایرت مقداری امری طبیعی هست لذا در مرحله آخر مقدار اضافه یا کسر انبار مشخص می شود و در صورت جلسه انبارگردانی قید می گردد عمدتا به دلیل تعدد زیاد کالاها در صورت جلسات بیان می گردد به پیوست فهرست کالاهای شمارش است

مراحل انبارگردانی و چگونگی آن

تعیین کردن  برنامه زمانی مناسب، روز و ساعت شروع و پایان انبارگردانی باید دقت کنید که در روزی که قرار است انبارگردانی کنید نباید هیچ ورود و خروجی از انبار صورت گیرد. مخصوصا اگر برنامه حسابداری استفاده میکنید که دارای زیر سیستم انبار است، باید یک روز تعطیل را به انبارگردانی اختصاص دهید. تا مجبور نباشید که کالایی را به انبار وارد و یا از آن خارج کنید.

اشتراک گذاری در ::

افزودن نظر شما