نرم افزار آسانا با امکان اتصال به سامانه مودیان

نسخه طلایی نرم افزار صدور فاکتور آسانا با امکان اتصال به سامانه مودیان

نرم افزار  صدور فاکتور ومدیریت دخل و خرج آسانا در نسخه طلایی امکان اتصال به سامانه مودیان را در حال حاضر توسط  <شرکت معتمد کیسان >  تنها با چند کلیک برای کاربران  فراهم کرده است.

کاربران میتوانید بعد از ثبت کالا و فاکتور خود ، به راحتی  و بدون هیچ مشکلی صورت حساب الکترونیکی خود را به سامانه مودیان ارسال کرده و  فاکتورهای ارسالی

خود را در پنل خود در سازمان امور مالیاتی کشور مشاهده کنید. همچنین کاربران میتوانند از گزارش های مختلف برنامه نیز استفاده کنند.

صفحه راهنمای محصول و خرید آنلاین